विवरण

डाउनलोड

कार्यालय ठेगाना

सूचना


नयाँ खाताहरु संचालनमा आएको सम्वन्धमा ।

October 21, 2020
पुरा पढ्नुहोस ....

राजश्व जम्मा गर्ने जिल्ला स्थित सम्पुर्ण कार्यालय तथा सेवाग्राहीहरुमा सुचना ।

October 21, 2020
पुरा पढ्नुहोस ....

भुक्तानी कार्यालयहरु

September 11, 2019
Paying Office List _sindhuli पुरा पढ्नुहोस ....

माग फारम तथा खर्च निकासा फारम प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा।

August 20, 2019
पुरा पढ्नुहोस ....

जिन्सी बर्गीकरण संकेत नं प्रयोग सम्बन्धमा ।

August 20, 2019
पुरा पढ्नुहोस ....

नयाँ सरकारी लेखा फारमहरु प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।

August 19, 2019
पुरा पढ्नुहोस ....

नयाँ म ले प फारमहरु प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।

August 9, 2019
https://www.fcgo.gov.np/uploama.le_pa - Copy ds/malepa_faram/?C=D;O=A पुरा पढ्नुहोस ....

जिन्सी तथा सम्पत्तीको अभिलेखनमा जिन्सी वर्गीकरण संकेत प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।

August 9, 2019
Scan_20190806 (3) ginsi पुरा पढ्नुहोस ....

मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला सम्बन्धमा । ( थप स्पष्ट पारिएको )

June 26, 2019
मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला  विवरण सम्बन्धमा  । vat_bibaran s पुरा पढ्नुहोस ....

स्थानीय तहहरुको स:शर्त अनुदान सम्बन्धमा ।

June 25, 2019
स्थानीय_तहहरुको_सशर्त_अनुदान_सम्बन्धमा   पुरा पढ्नुहोस ....

सुत्र कार्यान्वयन सम्बन्धमा (सिन्धुली जिल्ला स्थित सम्पुर्ण स्थानीय तहहरु )

June 19, 2019
म.ले.नि.का. पत्र पुरा पढ्नुहोस ....

राजश्व स‍ंकलन सम्बन्धमा ।

June 17, 2019
पुरा पढ्नुहोस ....

मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला सम्बन्धमा

June 17, 2019
vat-dakhila-01 पुरा पढ्नुहोस ....

सार्वजनिक विवरण २०७५ माघ देखि २०७५ चैत्रसम्म

June 12, 2019
sarbajanik bibaran 2075-10-12 पुरा पढ्नुहोस ....

स्थानीय स‍ंचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली SuTRA को प्रशिक्षण सम्बन्धमा ( सिन्धुली जिल्लास्थित सबै स्थानीय तहहरु )

May 29, 2019
स्थानीय स‍ंचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली SuTRA को प्रशिक्षण सम्बन्धमा ( सिन्धुली जिल्लास्थित सबै स्थानीय तहहरु )     पुरा पढ्नुहोस ....

वित्तीय विवरण तयार गर्ने सम्बन्धमा ( सिन्धुली जिल्ला स्थित सबै स्थानिय तहहरु )

May 19, 2019
bittiya-bibaran-sambandhama.jpeg   Trimester Report LGs_FCGO_2075.76_new पुरा पढ्नुहोस ....

कट्टी रकम सोझै बैंक खातामा जम्मा गर्ने सम्बन्धमा ।

March 31, 2019
कट्टी_रकम  भुल_सुधार1 पुरा पढ्नुहोस ....

सार्वजनिक विवरण ( २०७५ श्रावण देखि २०७५ पौष मसान्तसम्म ‌)

March 15, 2019
सूचनाको हक, २०६४ को दफा ५ (३) सँग सम्बन्धित   sarbajanik bibaran (1) पुरा पढ्नुहोस ....

E-mail व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।( सिन्धुली जिल्लास्थित सम्पुर्ण लेखा समुहका कर्मचारीहरु )

March 11, 2019
email.letter    Email               EmailNirdeshika2018_05_21 पुरा पढ्नुहोस ....

सूचीकृत सूचना

August 14, 2018
सूचीकृत सूचना पुरा पढ्नुहोस ....


पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस