विवरण

डाउनलोड

कार्यालय ठेगाना

सम्पर्क


कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई न.पा.६, सिन्धुली ।

फोन :०४७-५२०२६६, ०४७-५२०१४०

ईमेल :dtcosindhuli@gmail.com


पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस