विवरण

डाउनलोड

कार्यालय ठेगाना

कर्मचारी विवरण


कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सिन्धुलीमा

कार्यरत कर्मचारीहरुको बिवरण

सि.नं. पद नाम, थर हालको पदमा नियुक्ति मिति सम्पर्क नम्बर कर्मचारीको ठेगाना
प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री हिरालाल भण्डारी   ९८५४०४१७६६ गुल्मी
कोष नियन्त्रक श्री सुरेशप्रसाद दाहाल २०६५/०४/०१ ९८४४०४२२०६ रौतहट
आलेप साहायक श्री प्रभुराम सुनुवार   ९८४४०९२४४४ सिन्धुली
आलेप साहायक श्री उत्तम भट्टराई २०७१/१२/२२ ९८४४०९६५६७  सिन्धुली 
लेखापाल श्री जय प्रकाश चालिसे २०७२/०९/०२ ९८५४०६३८६३ सिन्धुली 
लेखापाल श्री कोशिश न्यौपाने   ९८५४०३०३११ सिन्धुली
सह-लेखापाल        
कार्यालय सहयोगी श्री यादवनाथ चौलागाई २०७३/०१/२७ ९८४४०४०४५१  सिन्धुली
कार्यालय सहयोगी नेत्र प्रसाद आचार्य २०७७/०९/०३ ९८०७६६५२८९ सिन्धुली
१० कार्यालय सहयोगी श्री रत्न बहादुर वाईवा २०७४/०६/०१ ९८६१४८०२१८ सिन्धुली
११ ह.स.चा. (करार) श्री परशुराम खत्री २०७०/०२/२०  ९८४४०९४४१३  सिन्धुली


पत्राचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस