विवरण

डाउनलोड

कार्यालय ठेगाना

कर्मचारी विवरण


कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सिन्धुलीमा

कार्यरत कर्मचारीहरुको बिवरण

सि.नं. पद नाम, थर हालको पदमा नियुक्ति मिति सम्पर्क नम्बर कर्मचारीको ठेगाना
प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री टंकनाथ काफ्ले   ९८५४०४१७६६  
कोष नियन्त्रक श्री जगदिश खनाल २०७८/१०/१८ ९८५४०३४०६६ इलाम
आलेप साहायक श्री प्रभुराम सुनुवार   ९८४४०९२४४४ सिन्धुली
आलेप साहायक श्री उत्तम भट्टराई २०७१/१२/२२ ९८४४०९६५६७  सिन्धुली 
लेखापाल श्री अग्निधर भुसाल २०७८/०१/०६ ९८४७३५२९७७ स्याङ्जा
लेखापाल श्री सविन प्रसाद न्यौपाने   ९८४४२२५७८० सिन्धुली
लेखापाल श्री मिन प्रसाद प्याकुरेल   ९८५४०७०५६६ सिन्धुली
सह-लेखापाल श्री लाक्पा दोर्जे तामाङ    ९८४४४८९६३५ सिन्धुली
कार्यालय सहयोगी नेत्र प्रसाद आचार्य २०७७/०९/०३ ९८०७६६५२८९ सिन्धुली
१० कार्यालय सहयोगी श्री रत्न बहादुर वाईवा २०७४/०६/०१ ९८६१४८०२१८ सिन्धुली
११ ह.स.चा. (करार) श्री परशुराम खत्री २०७०/०२/२०  ९८४४०९४४१३  सिन्धुली


    पत्राचार

    प्रतिक्रिया दिनुहोस